Stichting Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH)

Het DAVINCI-initiatief ECH verzorgt sinds 2003 het digitaliseren en standaardiseren van de communicatie tussen geldverstrekkers en het notariaat. De ECH-berichtstandaard ondersteunt alle stappen in het proces van vestigen en aflossen van hypotheken op snelle, uniforme en veilige wijze. Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden, kunnen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden en beschikt men altijd over de actuele status van het zaakdossier.

Onze expertise

DAVINCI zet haar kennis en kunde in het financiële domein in op het gebied van ketenintegratie, hypotheekprocessenen gegevensuitwisseling met:

  • Businessanalyse, projectmanagement, functioneel beheer en onderhoud

  • Realisatie & implementatie (rekening houdend met wettelijke contexten, beveiligingsniveaus, autorisaties, rollen en rechten)

  • De ontwikkeling van webservices en bijpassende user interfaces van webapplicaties

Geschiedenis

Het DAVINCI-initiatief ECH verzorgt sinds 2003 het digitaliseren en standaardiseren van de communicatie tussen geldverstrekkers en het notariaat.

De afgelopen jaren heeft ECH een enorme groei doorgemaakt, waardoor het inmiddels bij meer dan 50% van de hypotheken betrokken is. Een groot deel van de Nederlandse geldverstrekkers en nagenoeg alle notariskantoren maken gebruik van ECH. De KNB is opdrachtgever van Stichting ECH en DAVINCI is partner bij implementaties (adviseren, testen, certificeren) en verzorgt de directie, het functioneel beheer van de standaard en bijbehorende infrastructuur en de specialisten met kennis en ervaring op het gebied van het hypothekenproces, berichtenstandaarden en software-integraties.

Succesverhalen

DAVINCI heeft door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan rondom hypothekenprocessen, gegevensuitwisseling, ketenintegratie en compliance.

SOC2 traject

Na ruim een jaar intensieve voorbereiding heeft Stichting ECH in het voorjaar van 2020 de SOC2 type I rapportage van BDO mogen ontvangen. SOC2 is een internationale norm waarmee IT-serviceorganisaties inzicht geven in hun interne beheersingsmaatregelen t.a.v. de beveiliging van IT-omgevingen/data. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en privacy. Met deze assuranceverklaring krijgen de op ECH aangesloten geldverstrekkers en serviceorganisaties inzicht in de kwaliteit van de maatregelen die ECH heeft getroffen om haar dienstverlening zo betrouwbaar mogelijk aan te bieden. Dit traject is succesvol uitgevoerd mede door de inzet van adviseurs van DAVINCI. Inmiddels zijn ook de werkzaamheden voor het behalen van de SOC2 type II rapportage in een vergevorderd stadium.

Aansluiten geldverstrekkers

Mede door de inzet van DAVINCI heeft Stichting ECH de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. ECH is opgericht in 2003 en inmiddels verloopt circa 50%van de nieuwe hypotheken via ECH. Aansluiten als geldverstrekker op de berichtenstandaard van ECH begint met een impactanalyse van het proces, waarna middels uitvoerige migratiebegeleiding een certificering wordt afgegeven door de consultants van ECH. DAVINCI levert hiervoor de specialisten met kennis en ervaring op het gebied van het hypothekenproces, berichtenstandaarden en software-integraties.

Namens het voltallige bestuur van Stichting ECH kan ik zeggen dat wij erg tevreden zijn met de dienstverlening van DAVINCI. De medewerkers van DAVINCI zijn professionals en leveren een waardevolle bijdrage in de bedrijfsvoering van Stichting ECH en in het continu verbeteren van de dienstverlening die ECH biedt aan de klant en gebruikers. Zij zijn dan ook in alle aspecten van bedrijfsadvies thuis, van operationeel beheer tot aan strategisch management. Hun inhoudelijke kennis van het notariële en hypothecaire domein staat hierbij buiten kijf. Daarnaast zijn zij gericht op samenwerken!

Jolanda de Heer

Bestuur Stichting ECH

Software ontwikkelen doe je samen. Fijn om daar in ECH een goede partner in te hebben gevonden. De lijnen met de Davinci-consultants die bij ECH worden ingezet zijn kort, het contact informeel en dat werkt! Hierdoor komen we tot het beste resultaat voor onze notariskantoren. Door de expertise van ECH in de markt spreken we dezelfde taal en streven we naar dezelfde, kwalitatief hoogstaande software.

Dorien Bartels

Manager Customer Care Van Brug