Hypotheken Data Netwerk (HDN)

HDN (Hypotheken Data Netwerk) is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Samen met haar 54 leden (vrijwel alle grote aanbieders van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten), bijna alle financieel adviseurs evenals franchiseketens, serviceorganisaties en IT-leveranciers zet HDN zich in voor meer efficiëntie en innovatie in de financiële dienstverlening. Maar ook voor gestandaardiseerde, snelle en efficiënte processen, kostenverlaging in de keten en optimale informatie-uitwisseling via een goed beveiligd netwerk.

Onze expertise

DAVINCI zet haar kennis en kunde in het financiële domein in op het gebied van ketenintegratie, hypotheekprocessen en gegevensuitwisseling met:

  • Businessanalyse, projectmanagement, functioneel beheer en onderhoud

  • Realisatie & implementatie (rekening houdend met wettelijke contexten, beveiligingsniveaus, autorisaties, rollen en rechten)

  • De ontwikkeling van webservices en bijpassende user interfaces van webapplicaties

Geschiedenis

HDN is in 1994 opgericht door DAVINCI.

Inmiddels is HDN een coöperatieve vereniging waarvan nagenoeg alle Nederlandse aanbieders van hypotheek-en hypotheekgerelateerde producten gebruik maken. Met haar state-of-the-art platform en berichtstandaarden faciliteert HDN standaardisatie in de hypotheek- (en hypotheekgerelateerde product)keten. Dit resulteert voor de gehele markt in een forse besparing op bedrijfskosten, efficiëntere processen en zorgt ervoor dat klanten sneller weten waar zij aan toe zijn. De dagelijkse werkzaamheden rondom bedrijfsvoering, ontwikkeling en beheer van de berichtstandaard en advies aan HDN-gebruikers zijn uitbesteed aan DAVINCI.

Succesverhalen

DAVINCI heeft door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan rondom hypothekenprocessen, gegevensuitwisseling, ketenintegratie en compliance.

Van papieren acceptatie naar acceptatie op basis van brondata

DAVINCI is aanjager geweest van de digitale transformatie in het hypotheek c.q. kredietdomein. DAVINCI heeft HDN en haar stakeholders de afgelopen jaren geadviseerd en begeleid in een markttransformatie van papieren hypotheekacceptatie naar het accepteren van hypotheken op basis van brondata. De focus daarbij ligt op proces, compliance en beleid.

HDN Index platform

DAVINCI heeft in opdracht van HDN het HDN index platform vormgegeven. HDN Index is een Business Intelligence omgeving waarin HDN-leden en -gebruikers zichzelf kunnen vergelijken op productie en proces met andere leden en gebruikers. DAVINCI

  • coördineert het dagelijkse beheer;
  • coördineert innovatietrajecten waaronder “Klantprofielen”, waarbij de hypotheekmarkt afstapt van de drie geijkte profielen – starter, doorstromer en oversluiter – naar 10 gedetailleerde klantprofielen;
  • coördineert kwartaal- en jaaroverzichten met de media.

Praktische vertaling van richtlijnen

Het samenbrengen van HDN-stakeholders bij het toepassen van o.a. wetgeving (BSN), MCD en andere juridische maar ook operationele vraagstukken.

Ik heb Davinci bij HDN leren kennen als partij die sterk is in het verbinden van ketenpartijen en vervolgens in co-creatie met de HDN-stakeholders oplossingen voor complexe gezamenlijke uitdagingen weet te organiseren. Hun brede kennis binnen het hypotheekdomein is hierbij van grote waarde.

Reinier van der Heijden

Algemeen Directeur HDN