Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Al meer dan 15 jaar is DAVINCI betrokken bij IT-ontwikkelingen in en rondom het notariaat. Met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als opdrachtgever zijn onze werkzaamheden erop gericht om bedrijfsprocessen voor notariskantoren en ketenpartners zo optimaal mogelijk in te richten door gebruik te maken nieuwe gecentraliseerde ICT-oplossingen.

Onze expertise

DAVINCI zet haar kennis en kunde in het notariële domein in op het gebied van ketenintegratie, toetsingen en registers met:

  • Businessanalyse, projectmanagement, functioneel beheer en onderhoud

  • Realisatie & implementatie (rekening houdend met wettelijke contexten, beveiligingsniveaus, autorisaties, rollen en rechten)

  • De ontwikkeling van webservices en bijpassende user interfaces van webapplicaties

Geschiedenis

De KNB behartigt al meer dan 175 jaar de belangen van de (kandidaat-)notarissen in Nederland, bewaakt de wettelijke beroeps-en gedragsregels en bevordert de kwaliteit van het notariaat.

Met de KNB als opdrachtgever zijn onze werkzaamheden erop gericht om bedrijfsprocessen voor notariskantoren en ketenpartners zo optimaal mogelijk in te richten door gebruik te maken nieuwe gecentraliseerde ICT-oplossingen. Gedreven vanuit wetgeving en de maatschappij wordt de notaris hierdoor in staat gesteld zekerheid in het digitale rechtsverkeer te bieden door gegevens en documenten veilig digitaal uit te wisselen met consumenten en ketenpartners.

Succesverhalen

DAVINCI heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met o.a. notariële toetsingen en het ontwerpen, ontsluiten en beheren van registers.

Centraal Digitaal Repertorium (CDR)

In het kader van de Wijziging Uitvoering Registratie Wet 1970 (WUR) heeft DAVINCI voor de Belastingdienst en de KNB de projectleiding en een groot deel van de uitvoeringvan dit project verzorgd. Dit is een gecentraliseerde, digitale en beveiligde oplossing voor: 1) De registratie van alle notariële akten (‘repertorium’); 2) De opslag van alle door de notaris digitaal ondertekende afschriften van akten; 3) De aangifte van overdrachtsbelasting (OVB) door de notaris aan de Belastingdienst.

Notarissen registreren akten en doen OVB-aangifte via een webapplicatie of via hun eigen softwarepakket. Via het notarieel IT-platform worden de akten, metagegevens en de OVB-aangifte doorgezet naar de IT-infrastructuur van de Belastingdienst. DAVINCI is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer van CDR.

Centraal Testamenten Register (CTR)

Toen in 2007 de verantwoordelijkheid over het Centraal Testamentenregister (CTR) verschoof van het (toenmalige) ministerie van Justitie naar de KNB, is dit moment aangegrepen om de slag van een semi-geautomatiseerd naar een volledig geautomatiseerd register te maken. Daarbij zijn ruim 11 miljoen records foutloos gemigreerd naar een nieuwe database.

De notaris kan via het notarieel IT-platform op protocolniveau de registratie van een testament uitvoeren en bij overlijden een testateur opzoeken. De functionaliteit wordt aangeboden via een webapplicatie en via de softwarepakketten voor het notariaat. DAVINCI heeft de analyse, het ontwerp, test en acceptatie van het register uitgevoerd. DAVINCI is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer.

Verificatie Informatie Systeem (VIS)

VIS bevat gegevens over gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits-en reisdocumenten. De informatie uit VIS is afkomstig uit drie bronleveranciers: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Een notaris kan via het notarieel IT-platform met een webapplicatie of in de softwarepakketten het VIS raadplegen.

In opdracht van de KNB heeft DAVINCI de analyse, het ontwerp, test en acceptatie van de interface uitgevoerd. DAVINCI is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer.

Centraal Levenstestamenten Register (CLTR)

Sinds enige tijd is er ook voor levenstestamenten een elektronisch register beschikbaar. Een notaris kan op het notarieel IT-platform op protocolniveau de registratie van een levenstestament uitvoeren en opzoeken. De functionaliteit wordt aangeboden via een webapplicatie en softwarepakketten binnen het notariaat.

In opdracht van de KNB heeft DAVINCI de analyse, het ontwerp, test en acceptatie van het nieuwe register interface uitgevoerd. DAVINCI is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer.

We werken al sinds 2003 samen met Davinci in software-ontwikkelprojecten bij klanten als ECH en KNB. Davinci helpt haar klanten de vertaalslag te maken van business-innovatie naar software-ontwikkeling en vult daar rollen in als business-analyse, informatie-architectuur, projectmanagement en product ownership. De medewerkers van Davinci zijn professioneel, betrokken en prettig om mee samen te werken. Hun consultants zijn in staat zich snel te verdiepen in het klantdomein en van daaruit advies en expertise te leveren in innovatie- en software-ontwikkelprojecten.

Barri Jansen en Jan Bakker

directie Avisi