Onze purpose en waarden

Davinci is een bedrijf dat adviseert over digitale processen; deze ontwerpt, inricht en beheert. Op deze manier zorgen we voor efficiency, lagere proceskosten, meer gebruiksgemak en een verbeterde betrouwbaarheid. Zo ontzorgen we onze klanten, en zorgen we hierdoor voor meer gemak en minder frustratie bij de consumenten. Wij onderscheiden ons door de manier waarop we invulling geven aan onze rol. Wij houden ons graag bezig met vraagstukken waar nog niet eerder over nagedacht is. We constateren daarbij dat maatschappij-brede problemen alleen sámen opgelost kunnen worden. Onze aanpak gaat verder dan een klant-leverancier-verhouding. We betrekken anderen, zoals individuele partijen, branche- en beroepsorganisaties, (semi)-overheidsorganisaties, ketenpartners en zelfstandige bestuursorganen. Zo creëren we nieuwe branchebrede of brancheoverstijgende connecties en nemen we medeverantwoordelijkheid voor het proces. Ook ondersteunen we individuele partijen om de verbinding te maken met het ecosysteem.

Onze Waarden

  • Wij zijn probleemoplossers. Wij kijken naar de wereld om ons heen en kijken verder dan het probleem van vandaag. We denken verder door, tot we de echte oplossing gevonden hebben.

  • Wij zijn verbinders. We maken nieuwe combinaties en brengen verschillende partijen samen. Ook wanneer we weten dat ze elkaars concurrenten zijn. We zoeken de verbinding met andere partijen die nog niet in beeld waren, maar die wel nodig zijn om die nieuwe realiteit mee op te bouwen.

  • Wij zijn volhardend. Iets is pas af als het af is. Daar staan we voor. Of het nu gaat om implementatie of beheer, we trekken onze handen er niet vanaf. En we leveren kwaliteit. Als het daardoor langer duurt, gaan we het moeilijke gesprek niet uit de weg.

Wij zijn Davinci

Wij creëren en beheren nieuwe samenwerkingsvormen en ‘gemeenschappelijke taal’. Dit wordt zichtbaar door nieuwe infrastructuren, platformen, (digitale) processen en communicatiestandaarden.