Onze expertise en diensten

Expertises

Notarieel en semi-juridisch

Al meer dan 15 jaar is Davinci betrokken bij IT-ontwikkelingen in en rondom het notariaat. Met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als opdrachtgever zijn onze werkzaamheden erop gericht om bedrijfsprocessen voor notariskantoren en ketenpartners zo optimaal mogelijk in te richten door gebruik te maken nieuwe gecentraliseerde ICT-oplossingen. Gedreven vanuit wetgeving en de maatschappij wordt de notaris hierdoor in staat gesteld zekerheid in het digitale rechtsverkeer te bieden door gegevens en documenten veilig digitaal uit te wisselen met consumenten en ketenpartners.

Lees meer

Vestigen en royeren van hypotheken

Binnen de financiële dienstverlening werken wij samen met partners die zich richten op het veilig, snel en soepel laten verlopen van de data-uitwisselingsprocessen tussen het notariaat en geldverstrekkers. Stichting Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) verzorgt voor de uitwisseling tussen notarissen en geldverstrekkers een berichtenstandaard. De notaris en bank worden hierdoor in staat gesteld zekerheid in het hypothecair rechtsverkeer te bieden door gegevens en documenten veilig digitaal uit te wisselen met elkaar en consumenten. Het idee voor ECH is mede ontstaan uit onze visie en ideeën over hoe digitaal berichtenverkeer deze branche kan ondersteunen.

Lees meer

Financieringen

Binnen de financiële dienstverlening werken wij samen met partners die zich richten op het veilig, snel en soepel laten verlopen van de data-uitwisselingsprocessen tussen de relevante spelers binnen het financiële domein. Een goed voorbeeld hiervan is HDN. Dit is een overkoepelende organisatie die voor alle geldverstrekkers en financieel adviseurs in Nederland oplossingen bedenken in co-creatie en concretiseren. HDN is ontsproten uit onze visie en ideeën over hoe “data sharing” branchebreed het best kan worden georganiseerd.

Lees meer

Diensten

Impactanalyses en optimalisatietrajecten:

 • Aanpassing IT-systeemlandschap
 • Digitalisering (acceptatie)processen
 • Gebruik en adoptie brondata

Implementatietrajecten en certificeringen van dienstenintegraties:

 • Aansluiten op nieuwe platform HDN
 • Aansluiten op berichtenstandaard ECH
 • Ingebruikname nieuwe diensten op platformen

Ketenintegratie en samenwerkingsverbanden:

 • Hypothecair financiers
 • Notarissen
 • Intermediair

Innovatie-initiatieven:

DAVINCI blijft de financiële dienstverlening vernieuwen. Samen met onze partners innoveren wij hun bedrijfsprocessen met als doel een verrassende, goede dienstverlening naar haar klanten. Denk hierbij aan:

Gekwalificeerde vertrouwensdiensten voor consumenten voor online identificatie en ondertekening.

Het notariaat dient vanaf augustus 2021 te voldoen aan de Europese verordening (2017/1132), die voorschrijft dat iedere Europese burger volledig online een BV moet kunnen oprichten. Hiervoor moet men momenteel nog fysiek langs een notaris om de akte te passeren. Indat kader levert Davinci een bijdrage aan het project ‘Digitaal Oprichten BV’ waarin het notariaat in staat wordt gesteld om op afstand te identificeren (eIDAS Hoog) en aktes te passeren met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze faciliteiten worden op termijn ook toepasbaar voor andere notariële aktes en diensten.

Digitalisering van notariële aktes en machtigingen

In het kader van digitalisering en innovatie draagt Davinci bij aan onderzoek en realisatie van de zogenoemde digitale notariële akte en de mogelijkheden van een zogenaamde ‘self sovereign identity’ (SSI). Notariële aktes zijn vaak een onderdeel van ketenprocessen, waarbij ontvangende partijen de akte lezen, interpreteren en daarop processen in gang zetten. Door aktes om te voorzien van een databestand bereikt men efficiency voordelen. Met onder andere SSI-toepassingen onderzoekt de KNB hoe de consument in staat wordt gesteld om notariële machtigingen privacyvriendelijk en toegankelijk te gebruiken.

Rollen

 • Business Analist / Consultant
 • Projectleider
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Directeur a.i.
 • Operationeel Manager
 • Compliance Manager
 • Privacy Officer
 • Risk Manager
 • Innovatie Manager
 • Portfolio Manager
 • Project Management Ondersteuner
 • Requirements Engineer
 • Software Architect
 • Informatie Architect/ Data Analist
 • Tester
 • Test Coordinator
 • Functioneel Beheerder